Liên kết
Thông báo điểm

Kết quả thi A&B ngày 27/02/2011 (15/3/2011)
Kết quả thi A&B ngày 27/02/2011 tại Trung tâm
xem kết quả tại đậy http://thkt.ueh.edu.vn/download/1_93kqTrungtam270211.xls


Trang : 1

[+] Thông báo chiêu sinh lớp SPSS khai giảng ngày 16/05/2015
[+] Thông báo chiêu sinh tháng 05/2015
[+] Thông báo kết quả thi ngày 05/04/2015
[+] Đăng ký Tin học B tháng 5/2015
[+] Kết quả thi Tin học Trình độ AB ngày 22/03/2015Bản quyền thuộc về Trung Tâm Tin Học Kinh Tế - Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.HCM - 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, TP.HCM
Điện thoại: 08.38237735 - 08.38223809 - 08. 3974217. Email: thkt@ueh.edu.vn. Website: www.thkt.ueh.edu.vn